වෙළඳ සහායක (කාන්තා/පිරිමි)

Posted by ODEL PLC Careers MEMBER10 Sep 4:11 pmRajagiriya, Colombo

# තනතුර : වෙළඳ සහායක (කාන්තා/පිරිමි)
=======================

ශ්‍රී ලාංකීය නිමි ඇඟලුම් ක්ෂේත්‍රයේ දිදුලන නාමයක් දරණ අප ODEL ආයතනයේ ගෞරවනීය සාමාජිකයෙක් | සාමාජිකාවක් වීමට ඔබත් කැමතිද ?

ඔබ සුහදශීලී ආකල්ප සහිත පහත සඳහන් සුදුසුකම් සපුරාලන පුද්ගලයෙක්නම් අප ආයතනය සමඟ සම්බන්ධ වීමට ඔබටයි මේ ආරාධනය.

# අපේක්‍ෂිත සුදුසුකම් :

~ මෙවර අ.පො.ස. (උ.පෙළ) පෙනී සිටි අය විශේෂයි.
~ අ.පො.ස. (ස/පෙළ) සමත්
~ ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ නිපුණත්වය
~ වයස අවු. 18 ත් 30 ත් අතර

# ප්‍රතිලාභ :

$$ තෝරාගනු ලබන අයඳුම්කරුවන් සඳහා ආකර්ශනීය වැටුපක්, EPF, ETF ඇතුළුව දීමනා රැසක් පිරිනැමේ. $$

# ඉල්ලුම් කළ යුතු ආකාරය :

ඉහත තනතුර සඳහා සුදුසූම පුද්ගලයා ඔබ නම්, සැප්තැම්බර් මස 31 වන දින දක්වා ඔබගේ සියළුම සහතිකපත් සමඟ සතියේ ඕනෑම දිනක පෙ.ව. 9.00 සිට ප.ව. 4.00 දක්වා පහත සඳහන් ලිපිනයට පැමිණෙන්න.

" අංක 475/32, කෝට්ටේ පාර, රාජගිරිය. "

වැඩි විස්තර දැනගැනීම සඳහා මෙම දැන්වීමේ "Click to apply" හරහා ඔබේ රැකියා අයඳුම්පත සහ ඔබේ විස්තර අප වෙත යොමු කරන්න.

එසේත් නැතිනම් මෙම දැන්වීමේ "Visit member's page හි 'ODEL PLC Careers' හරහා අප ආයතනයේ ikman Profile වෙත පිවිස, එහි 'Contact us' හි සඳහන් දුරකථන අංකයෙන් අප අමතන්න.
(අප ආයතනයේ දැනට තිබෙන සියළුම රැකියා අබෑර්තුද එහිදී දැක ගත හැක.)

I do not want to be contacted by telemarketers.


Industry:
Sales / Retail
Job type:
Full time
Company website:
www.odel.lk/
Report this ad

Apply for this job

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe

Visit member's page
ODEL PLC Careers

Sri Lanka's premier fashion & lifestyle store


Share this ad