වෙළඳ සේවක (කාන්තා/පිරිමි)

Posted by The Factory Outlet (Pvt) Ltd10 Oct 9:25 pmColombo 6, Colombo

අපගේ පහත සඳහන් ශාඛා සඳහා බඳවා ගැනීම් මේ දිනවල සිදු කෙරේ.

කිරුලපන | ගල්කිස්ස | පැලවත්ත | ජා -ඇල |

# තනතුර : වෙළඳ සේවක (කාන්තා/පිරිමි) | Sales Assistants
===========

# සුදුසුකම් :

~ වයස 18 - 40 ත් අතර
~ පළපුරුදු ඇති සහ නැති
~ අ.පො.ස. (සා/පෙළ) හෝ අ.පො.ස. (උ/පෙළ)

# ප්‍රතිලාභ :

ආකර්ශනීය වැටුපක්, EPF, ETF සහ අනෙකුත් වරප්‍රසාද රැසක් පිරිනැමේ.

# රු. 22,000.00 කට වඩා වැඩි වැටුපක්
# (අතිකාල දීමනා, දිවා ආහාර සහ වෙනත් විශේෂ වරප%සාද දීමනා රැසක් )

# ඉල්ලුම් කළ යුතු ආකාරය :

ඉහත තනතුර සඳහා සුදුසූම පුද්ගලයා ඔබ නම්, දින 14 ක් ඇතුළත මෙම දැන්වීමේ "Click to apply" හරහා අයඳුම් කරන්න.

සම්මුඛ පරීක්ෂණ සඳහා ජීව දත්ත පත්‍රිකාව, ජාතික හැදුනුම්පත, අධ්‍යාපන සහතිකපත් සහ උප්පැන්න සහතිකය රැගෙන පැමිණෙන්න.

සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා පෙ.ව. 9.00 සිට ප.ව 1.00 දක්වා පැවැත්වේ.

ලිපිනය - නො. 57, පෙනික්වික් පාර, වැල්ලවත්ත, කොළඹ 06.


Industry:
Sales / Retail
Job type:
Full time
Company website:
www.tfostore.com/
Report this ad

Apply for this job

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe


Share this ad