வெளிக்கள உத்தியோகத்தர்

Posted by SPA Business Synergies VERIFIED30 Nov 2:03 pmJaffna, Jaffna

# வேலைவாய்ப்பு : வெளிக்கள உத்தியோகத்தர்(Field Officers )
=======================

நாட்டின் புகழ்பெற்ற (Group of Company ) ஆன எங்களிடம் சிறப்பாக நாட்டின் வடக்கு மற்றும் கிழக்கு பகுதிகளில் தீர்க்கப்படாத வஙகி வசதிகளை சேகரிப்பதட்காக மேட்க்குறப்பட்ட பதவி வெற்றிடங்கள் காணப்படுகின்றன

# அனுகூலம்

Attractive packages of remuneration on offer for result oriented candidates.

# விண்ணப்பிக்கும் முறை:

மேல் விபரங்களுக்கு 14 நாட்களுக்குள் அழைக்கவும். தொலைபேசி எண் பெற ;Click to apply; மீது கிளிக் செய்யவும்


Industry:
Sales / Retail
Job type:
Full time
Report this ad

Apply for this job

  • 0777587025

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe


Share this ad