වේයන්ගොඩ, වටද්දරින් වටිනා නිවසක්.......

For sale by Sellfast | Veyangoda | Origin Lanka IT MEMBER13 Nov 7:58 amVeyangoda, Gampaha

Rs 2,200,000

Negotiable


ලිං ජලය, නිස්කලංක වැදගත් පරිසරය, නිරවුල් ඔප්පු සහිත වටිනා පර්චස් 20 ඉඩමක් විකිණීමට ඇත.


Address:
නො. 11/7, වේයන්ගොඩ, වටද්දර, මිරිස්හෙන වත්ත
Beds:
2
Baths:
1
House size:
1,300.0 sqft
Land size:
20.0 perches
Report this ad

Contact

  • 0772026469

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Visit member's page
Sellfast | Veyangoda | Origin Lanka IT

Authorized ikman.lk agent in Veyangoda


Share this ad