වේයන් මර්ධන සේවාව

For sale by suresh perera 6 Sep 1:22 amNegombo, Gampaha


වේයන් මර්ධන ව්ශ්ෂඥයෝ,
ඔබගේ වට්නා ගෘහ භාණ්ඩ ව්නාශ කර දැමුවාද?

වසර 20 ක විශිෂ්ඨ සේවාවක් ඇති අප ආයතනය ඔබගේ සියලුම කෘමි උවදුරු මර්ධනය සඳහා ඔබ වෙනුවෙන් පෙනි සිටියි.

සමාජයේ මේ දිනවල පවතින ඩෙංගු උවදුර සදහා අප ආයතනයේ නිවැරදි විසදුමක් ඇත.ඔබගේ නිවස , පාසල, කාර්යාලය හා ඔබ සිටිනා ඕනෑම ස්ථානයක් සදහා සියලුම කෘමි මර්ධන ප්‍රතිකාරයන් අප සතුව ඇත.

ඉතා පහසු ම්ලකට ඔබ සඳහා අපගේ විශ්වාසවන්න සේවය.

පරිසර හිතකාමි ක්‍රියා පිලිවෙත

ඔබ විසින් තනන නිවසේ මෙම සේවාව කර නොමැති නම් ඔබගේ ලි බඩු / දොර,ජනෙල්/සිවිලිම සහා සියලුම දෑ ගෑන ඔබට ඉදිරියේදි විශාල හානියකට මුන දිමට සිදුවේ.

ඔබගේ මුදල්, දේපළ අනාගතයේ ඉතුරු කර ගැනීමට අද මෙම සේවාව ලබා ගන්න...

කෘමින් තොර යහපත් නිරෝගිමත් පරිසරයක් ඔබට උදා කර දිම JE PEST CONTROL SERVICE අපගේ අරමුණයි.
*****දිවයින පුරා අපගේ විශ්වාසවන්ත සේවය***

වසර 10 වගකිම් කාලය

නොමිලේ පැමිණ පරික්ෂා කිරීම

ඉතා පලපුරුදු සුහදශීලී කාර්යය මණ්ඩලය
මදක් සිතන්න?????????ප්රමාද නොවන්න අදම අමතන්න
Our company has been a specialist pest control service provider for 20 successfully years in the field holding an experienced and trained staff ..
All insecticides used by us to prevent termites are being solely approved by the Sri Lankan Registrar of Pesticides.(Registration No.RP/PCS/WP/065)
*****************************
Control Of :
*TERMITE
*RATS/MICE
*COCKROACHES
*MOSQUITOES
*FLIES
*ANTS
################
***Special Offers provided by our company*****---*

I do not want to be contacted by telemarketers.


Service type:
General
Report this ad

Contact

  • 0711663325
  • 0777102838
  • 0758393761

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad

Similar ads