වේවැල් විවීම (Rattan Weaving)

For sale by Malshani Gamage 1 Sep 6:24 pmDelgoda, Gampaha

Negotiable

Negotiable


දෙල්ගොඩ වාසි මම පාරම්පරික වේවැල් වියන්නෙක්මි. ඕනෑම ප්‍රදේශයකට පැමිණ සාධාරණ මිලට සේවාව ලබා දීමේ කැමැත්තෙමි.

I am a traditional rattan weaver from Delgoda. I offer my services at a fair price by travelling to the location of your need.

I do not want to be contacted by telemarketers.


Service type:
General
Report this ad

Contact

  • 0789612622

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad

Similar ads