වෙබ් අඩවියක් පහසු මිලට අප වෙතින්...

For sale by Sell Fast | Kaduruwela New Royal Travels MEMBER28 Oct 9:07 amKaduruwela, Polonnaruwa

Rs 15,000

Negotiable


ඔබගේ වෙළද ව්‍යාපාරයට, හෝටලයට, මංගල සේවා අායතනයට පහසු මිලට වෙබ් අඩවියක් අපගෙන් ...රු 15,000/= සිට ...

> Domain Name ( com, info, Biz, lk) සහ Hosting plan පළමු අවුරුද්ද තුල නොමිලේ.
> වෙබ් අඩවිය නඩත්තු කිරීම පළමු අවුරුද්ද තුල නොමිලේ.
> වෙබ් අඩවියේ වටිනාකම වාරික වශයෙන් ගෙවීමේ හැකියාව ඇත.

>> කාමර ලබා දෙන හෝටල් සදහා විශේෂ පහසුකම් සහින වෙබ් අඩවි ...
- Booking com , Agoda com අාදී කාමර සෙවීම් කවුලු අැතුලත් කිරීම
- Trip Advisor Comments සහ Badges අැතුලත් කිරීම
- කොමිෂන් ගෙවීමට නොමැති Search Button, Calender අැතුලත් කිරීම
- භාණ්ඩ හා සේවා සදහා Credit / Debit card මගින් මුදල් ලබා ගැනීමේ හැකියාව
Our Works:
www.canelpark.com
www.laknilla.com
www.royaltravelsntours.com
www.jayalankawedding.lk
www.habaranarimakavillage.com/
----------------------------------------------
~~ වෙබ් අඩවියක් පවත්වා ගැනීමේ වාසි ~~
# වෙබ් අඩවියක් මගින් ඔබගේ අායතනය/ව්යාපාරය විශාල ලෙස පුළුල් කරගත හැකි වීම සේම වෙළදාම වැඩි කර ගැනීමට හැකිය.
# ඔබගේ ව්යාපාරයේ මුළු ලෝකය පුරා පෙන්විය හැකිය.
# ඔබගේ වෙළදාමේ තොරතුරු දවසේ පැය 24 පුරා ඕනෑම වෙලාවක පාරිබෝගිකයාට ලබාගැනීමට පහසු වීම.
# නව පාරිබෝගිකයන් මුණගැසීම
# නිවසේ/ව්‍යාපාරයේ සිටම Online අාකාරය භාණ්ඩ හා සේවා අලෙවි කිරීමේ හැකියාව
-------------------------------------------------------------------------------------------
අපගේ වෙනත් සේවාවන්:
> HOTEL BOOKING SYSTEMS:
* We can register your Hotel to any Hotel Booking systems like...
- Booking com / Agoda
- Air Bnb / Trip Advisor
- Bookings lk / Neverbeen
- Asia travel / Hotels com
- Expedia / Lanka Holidays & more...

> Google my Business, Google Maps
- Gmail, Facebook, Ikman.lk Ads , Twitter & more...
====================
ROYAL TRAVELS
ඔබගේ - වාහනය, ඉඩම, නිවස, කඩ කාමරය ඉක්මණින් විකුණා ගැනීමට දැන්වීම් පල කරවාගන්න ඒන්න අපවෙත...
Authorized ikman.lk agent in Kaduruwela
---------------------------------------------------
> අඩුම මිලට ගුවන් ටිකටිපත් සදහා විමසන්න...
> වෙබ් ඩිසයින්, හෝටල් කාමර කුලියට දීම් Booking.com , Agoda, AirBnb, TripAdvisor අැතුලු සේවාවන්ගේ ලියාපදිංචිය සදහා විමසන්න...
- Air Ticketing | Visa Handling | Hotel Reservation | Inbound Tours | Outbound Tours


Service type:
Computer
Report this ad

Contact

  • 0718888057
  • 0715775233

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Visit member's page
Sell Fast | Kaduruwela New Royal Travels

Authorized ikman.lk agent in Kaduruwela


Share this ad