ඉබ්බාගමුව පදිංචියට සුන්දර ඉඩමක්

For sale by dimuthu 4 Dec 11:40 pmIbbagamuwa, Kurunegala

Rs 1,900,000

Negotiable


දඹුල්ල පාරට ආසන්නව,සුන්දර වෙල්
යායකට මුහුණලා,නිස්කලංක පරිසරයක පිහිටි,පර්චස් 17ක ඉඩම ඉක්මනින් විකිණීමට
කුරුණෑගලට 15 මිනිත්තු
දඹුල්ල පාරට 30 මීටර්
පෞද්ගලිකව විකිණීමට (අතර මැදියන් නොමැත)
සින්නක්කර ඔප්පු
විදුලිය,දුරකථන පහසුකම


Address:
පන්නල ඉබ්බාගමුව (පන්නල ඉන්ධන පිරවුමි හල අසල)
Land type:
Residential
Land size:
16.7 perches
Report this ad

Contact

  • 0771000636

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad