වැලිවේරියෙන් අගනා නිවසක්

For sale by Sellfast | ADZSoon Advertising | Ragama MEMBER10 Sep 10:51 amDelgoda, Gampaha

Rs 4,000,000

Negotiable


514 ඇඔරලුව, වැලිවේරිය පාරේ පර්. 10 ක අඩක් නිම කල තෙමහල් නිවස විකිණීමට.වැලිවේරිය නගරයට 2km, ඇඔරලුව පාරට 1km. මිල ලක්ෂ 40/=

I do not want to be contacted by telemarketers.


Address:
514, ඇඔරලුව,වැලිවේරිය.
Beds:
3
Baths:
2
House size:
1,600.0 sqft
Land size:
10.0 perches
Report this ad

Contact

  • 0773569740

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Visit member's page
Sellfast | ADZSoon Advertising | Ragama

Authorized ikman.lk agent in Ragama


Share this ad