වැලිගම ඉඩමක් විකිනීමට

For sale by priyanga 8 Oct 11:59 amWeligama, Matara

Rs 6,637,500

Negotiable


ප්‍රධාන ගාලු පාරට 1km.වැලිගම නගරයට 1.3km.දෙනිපිටිය නගරයට 700m.තෙකලා විදුලිය,නල ජල පහසුකම්,පිරිසිදු ඔප්පු.


Address:
mahawaththa,polwaththa,denipitiya,weligama
Land type:
Residential
Land size:
29.5 perches
Report this ad

Contact

  • 0770053591

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad