වාහන වල ඇද අරින යන්ත්‍රය

For sale by Parakum Dissanayake22 Oct 6:43 pmKurunegala, Kurunegala

Rs 285,000

This machine was manufactured in Italy and was bought from Italy. මෙම යන්ත්‍රය භාවිතා කරන්නේ නවිින වාහන වල ඇඳ ඇරිමටයි.


Condition:
New
Report this ad

Contact

  • 0702038145

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad

Similar ads