වාහන මැකෑනික් හා පේන්ටින් වැඩ

For sale by Sellfast | ADZSoon Advertising | Ragama MEMBER30 Nov 1:01 pmKadawatha, Gampaha


සියලුම වාහන පෙට්‍රල්/ඩීසල් මැකෑනික් වැඩ/පේන්ටින් (කොන්ත්‍රාත්) නිවසටම හෝ සේවා ස්ථානයට පැමිණ කරනු ලැබේ
165/A1, මහර, කඩවත.
.


Service type:
Car Periodic Maintenance
Report this ad

Contact

  • 0714318751

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Visit member's page
Sellfast | ADZSoon Advertising | Ragama

Authorized ikman.lk agent in Ragama


Share this ad