වෑන් සීට් පේලි | van seat set

For sale by Dedunu Cushion MEMBER16 Nov 5:53 pmKalutara, Kalutara

Rs 55,000

Negotiable


දේදුනු කුෂන්

# දේදුනු කුෂන් හි මෙම නිෂ්පාදන 100% ශ්‍රී ලාංකික ය් ...

# ඔබට අවශ්‍ය වර්ණයකින් සාදා නිම කරගත හැක ...

# ඕනෑම වෑන් රථයකට සවි කල හැක ...

# සීට් පේලි 4ක් සහ ජම්පින් සීට් 3ක් සමග ...

දේදුනු කුෂන් වෙතින් ඔබට ඕනෑම වර්ණයකින් සහ ඕනෑම මාදිලියක සීට් වර්ග නිෂ්පානය කර ගත හැක .

දේදුනු කුෂන් වෙතින් 3 වසරක වගකීම. පළපුරුදු නිර්මාණකරුවන්ගෙන් ඔබේ අවශ්‍යතාවය සපුරාගත හැක .

සවි කිරීම නොමිලේ


Condition:
New
Item type:
Auto part
Report this ad

Contact

  • 0714640998
  • 0776214693

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Visit member's page
Dedunu Cushion

All ways best for you


Share this ad

More ads from Dedunu Cushion