උසස් පෙළ සහ සාමාන්‍ය පෙළ සිංහල පන්ති

For sale by Chamila12 Sep 7:48 amKalutara, Kalutara

Rs 1,500

Negotiable


මම වසර 12ක විෂය පළපුරුද්ද ඇති සිංහල ගුරුවරයෙක්මි. අලුත්ගම-බේරුවල ප්‍රදේශයෙහි සහ අම්බලන්ගොඩ සිට පානදුර දක්වා ගාලු පාරේ සිට කි.මී. 5ක් ඇතුළත නිවසට පැමිණ උගන්වයි. තනි පුද්ගල සහ කණ්ඩායම් පන්ති සඳහා විමසන්න.
දුර:

I do not want to be contacted by telemarketers.


Tuition type:
Class
Report this ad

Contact

  • 0714400074

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad