උසස් පෙළ රසායන විද්‍යාව

For sale by විහඟ s මැදිවක13 Sep 2:35 pmGampaha, Gampaha

Rs 8,000

2017, 2018 උසස් පෙළ විභාග සදහා
*සිද්ධාන්ත
*පුනරීක්ෂණ
*ප්‍රශ්න පත්‍ර
උපකාරක පන්ති තනිව හෝ කණ්ඩායම් ලෙස නිවසට පැමිණ ඉගැන්වේ.

I do not want to be contacted by telemarketers.


Tuition type:
Private Lesson
Report this ad

Contact

  • 0717227988

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad

Similar ads