උඩරට මුල් ඇදුම්

For sale by Sell Fast | Kandy | SJI Advertising MEMBER 3 Sep 9:15 pmKandy, Kandy

Rs 1,000

Negotiable


පාරම්පරික උඩරට මුල් ඇදුම්, පාවහන්, හිස් ආවරණ කලාත්මක නිර්මාණයේ කන්ද උඩරට සුවිශේෂි නාමය.
රාජ තේජස
සුමේද විපුලවර්ධන
නො 129,
කලුගලවත්ත,
කටුගස්තොට.


Condition:
Used
Report this ad

Contact

  • 0812497618
  • 0776989741
  • 0766381048

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Visit member's page
Sell Fast | Kandy | SJI Advertising

Authorized ikman.lk agent in Kandy


Share this ad