තවත් අගනා ඉඩම් ජා - ඇල නගරයෙන්ම / Lot 2

For sale by Central Homes MEMBER 6 Sep 10:43 amJa-Ela, Gampaha

Rs 195,000

ජා-ඇල , වැලිගම්පිටිය , බටගම පාරේ ඇපලෝනිය කන්ද හන්දිය අසල කාඩ් බෝඩ් ෆැක්ටරිය පාරේ Divine park හි ඉදි කරන නිවාස ලක්‍ෂ 30 සිට.පහසු ගෙවීමේ ක්‍රමයට... මිගමු -කොළඹ මාර්ගයට විනාඩි 5 යි. නළ ජලය,විදුලිය සහිතයි.පර්චසය රු: 195,000 සිට.
දේපල වෙළඳාමේ 23 වසරක විශ්වාසය දිනු
Central Homes වෙතින් නිවසක් මිලදී ගැනීමේදී..
* රු 50,000/=ක් ගෙවා වෙන්කරවා ගන්න
* ඉහත ගෙවීම් කල දින සිට දින 7ක් තුල වටිනාකමෙන් 60% ගෙවන්න
* ඉතිරිය බැංකු ණය මගින් ගෙවිය හැක.
* එකවර ගෙවීමේ දී විශේෂ වට්ටමක් ලබා දෙනු ඇත.
* අප සමාගමට ගෙවීම් කිරීමේදී ඉඩමේ සහ නිවසේ මුළු වටිනාකමින් 50%ක් ගෙවා ඉතිරිය ගිවිස ගත කාලයක් තුල ගෙවිය හැක.
When you buy a House from Central Homes..
* Reserve the property paying just LKR 50,000/=
* After first payment you will pay 60% of the total value,
* Balance payments can be paid by a bank loan.
* Attractive discounts on full payments.
* If you pay to Central homes, upfront is 60% of the value of Land and House, the balance can be arranged for an agreed period of time as monthly installments
23 years of trusted real estate and housing company service.
For more details please call us now.

I do not want to be contacted by telemarketers.


Address:
ජා - ඇල , වැලිගම්පිටිය , ගනේමුල්ල පාර ඇපලොනිය කන්ද හන්දිය අසලින්
Land type:
Commercial, Residential
Land size:
6.0 perches
Report this ad

Contact

  • 0112233886
  • 0772894372
  • 0777587070

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Visit member's page
Central Homes

Trusted Name In Housing And Real Estate


Share this ad