ටොයෝටා dolpin

For sale by danushka 30 Nov 12:13 pmHakmana, Matara

Rs 3,000

Negotiable


Supiriyata thiyenawa. Dolpin akan galapu 2k. Gana katha karaganna call karanna


Service type:
Car Accessories
Report this ad

Contact

  • 0777789180

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad