ටොමොහොක් මවුන්ටන් බයිසිකල්

For sale by K.S.K. Bicycle Center MEMBER11 Sep 1:32 pmWellampitiya, Colombo

Rs 16,800

Negotiable


ටොමොහොක් මවුන්ටන් බයිසිකල්. බ්‍රන්ඩ් නිව් . Available size 20" 24" & 26". Double socket sober.Double disk break. 18 speed gear. U Rims. 11 years warranty.Cash on delivery. More information please call or viber

I do not want to be contacted by telemarketers.


Condition:
New
Report this ad

Contact

  • 0788662277

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Visit member's page
K.S.K. Bicycle Center

Best Bikes in Sri lankan Roads


Share this ad