டிரெய்னிங் மேலாளர் (ஆண் / பெண்)

Posted by Appco Group Asia MEMBER20 Sep 10:56 amJa-Ela, Gampaha

வாழ்க்கையிலே வெற்றியான சான்றிதல்

நீங்கள் எதிர் பார்க்கும் உயர் தொழில் எங்களிடம், வாழ்க்கையில் இலட்சியத்தை வெற்றியீட்டு, வாழ்வில் முன்னேற விரும்பும் ஒரு திறமையான இளம் யுவன், யுவதிகள் எனின் இதோ உங்களுக்கு ஓர் அறிய வாய்ப்பு

# வேலைவாய்ப்பு : டிரெய்னிங் மேலாளர் (ஆண் / பெண்)

# தகுதிகள்க :

வர்ச்சிகரமான சம்பளம், ஊழியர் சேமலாப நிதி, ப.ப.வ. மற்றும் பல நன்மைகள் வழங்கப்படும்.

விண்ணப்பிக்கும் முறை :

நீங்கள் மேற்குறிப்பிட்ட வேலைவாய்ப்புக்கு தகுந்த நபராக இருந்தால் உங்கள் கல்வி தகவல் அடங்கிய விண்ணப்பப்படிவத்தை 14 நாட்களுக்குள் ikman.lk நூடாக விண்ணப்பிக்கவும்.

I do not want to be contacted by telemarketers.


Industry:
Corporate Management / Business Analyst
Job type:
Full time
Company website:
www.appcogroup.com/
Report this ad

Apply for this job

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe

Visit member's page
Appco Group Asia

Global Face-to-Face marketing Agency


Share this ad