ටිපර් රථයක් අවශ්‍යයි

Wanted by roshen peiris 7 Nov 3:37 pmChilaw, Puttalam


ඉසුසු හෝ කැන්ටර් කියුබ් 01 හෝ 02 ටිපර් රථයක් මිලදී ගැනීමට අවශ්‍යයි.....
ෆිනෑන්ස් තිබෙන එකක් නම් වඩාත් හොදයි....
ටිපින් තිබිය යුතුයි....
ලක්ශ 25ට අඩුවෙන්.......


Report this ad

Contact

  • 0768338986
  • 0777559872

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad