ටාටා 1210 ෆුල් බොඩි ලොරි රථය

For sale by Sell Fast| Horana| Tharindu Advertising MEMBER17 Sep 7:10 pmHorana, Kalutara

Rs 290,000

Negotiable


41-1033 නිෂ්පාදිත වර්ෂය 1988 ජපන් ස්ටාර්ටර් මොටෝර් ,ටයර් 6 අලුත්ම ඩෑග් අලුත්ම බැටරිය .බෝඩ්යේ පමණක් සුළු අඩුපාඩු ඇත ..හොරණ පානදුර පාරේ රයිගම හන්දියෙන් අගුරුවාතොට පාරට හැරී 1km ගලෙකඩේ හන්දියෙන් හැරී එන්න වාහන ගන්නා අය පමණක් කතා කරන්න

I do not want to be contacted by telemarketers.


Condition:
Used
Vehicle type:
Other
Report this ad

Contact

  • 0716982270

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Visit member's page
Sell Fast| Horana| Tharindu Advertising

Authorized ikman.lk agent in Pandura


Share this ad