ත්‍රිකලා කිලෝ 8 ග්‍රිඩ් පද්දතිය

For sale by lakshman dissanayake 2 Nov 1:51 amColombo 1, Colombo

Rs 80,000

8 kW GRID TIE SYSTEM THREE PHASE. WE DO OR YOU DO IT ON YOUR OWN
VERY SIMPLE. INSTALLATION IS NOTHING
250 W PANELS CAN BE CALCULATED AS PER THE REQUIREMENT
Voc 36 WITH 60CELL
FREE GPRS REAL TIME MONITORING
10 YEAR WARRANTY FOR INVERTER
10 YEAR WARRANTY FOR PANEL WORKMANSHIP FAILURE
25 YEARS LIFE TIME OF PANEL
we encourage selfi because you cut down cost. if any customer cannot come in the morning and if he can come only after working hours will show the working condition of the inverter any time after 7mp 1kw to 5kw single phase can power up trained in Germany and japan.

ත්‍රිකලා කිලෝ 8 ග්‍රිඩ් පද්දතිය තනියම කරන්න සහය අපෙන්
සියලුම ලියකියවිලි වල සහතික අපේ
විස්තර සදහා අමතන්න. පෝය,ඉරුදින,සෙනසුරාදා හමුවීමට හැකිය.
රාජකාරී බහුල අයට රාත්‍රියේ ග්‍රිඩ් ඉන්වටරය ගැනීමට හැක. එය හිරු එලිය නොමැතිව වෙන ක්‍රමයක් උපයෝගී රකමින් පනගැන්විය හැක.

80.000LKR UP TO 1.2 MIL


Condition:
New
Item type:
UPS / inverter
Report this ad

Contact

  • 0777562581

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad

Similar ads