ත්‍රීරෝද රථ සේවා රියදුරන් - ශ්‍රී ලංකා

Posted by Sudarshana Sanjeewa VERIFIED26 Oct 11:25 amColombo 8, Colombo

තනතුර - ත්‍රීරෝද රථ සේවා රියදුරන්
=========================

අප ආයතනය සඳහා ත්‍රීරෝද රථ සේවා රියදුරන් බඳවා ගැනේ.

සුදුසුකම් -

අවම වශයෙන් සිංහල භාෂාව ඇතුලුව භාෂා දෙකක් (ඉංග්‍රීසි/දමිළ) කතා කිරීමට හැකි වීම ප්‍රධාන සුදුසුකමක් වේ.
-උදේ 7 සිට සවස 3 දක්වා සේවා කටයුතු සිදුකල යුතුවේ

ප්‍රතිලාභ -

වේතන සැකසුම
-එක් දිනක ඉලක්ක ගත මුදල 3500
- මුලික වැටුප 10,000
- ආයතන ඉලක්ක සපුරාලීමෙන් පසු 50% දෛනික අමතර දීමනාවක්

සියලුම අයදුම්කරුවන් සම්මුඛ පරීක්ෂණයෙන් අනතුරුව සේවයට බඳවා ගැනේ.

ත්‍රීරෝද රථය අප විසින් ලබා දෙන අතර ත්‍රීරෝද රථයේ සියලුම අලුත්වැඩියා කටයුතු ,රක්ෂණය,සහ pickme මුදල් ආයතනය විසින් සපයනු ලබන අතර ඔබ නිදහසේ ආරක්ෂාකාරීව රිය පදවන්න. අපගේ පාරිභෝගිකයන්ට ගුණාත්මක සේවාවක් ලබා දෙන අතරම ඔබ සුහදශීලී වෘත්තීයමය සේවාවක් ලබාදීම ඔබේ වගකීම වේ.

අයදුම් කරන ආකාරය -

දින 14 ක් ඇතුලත විමසන්න.
දුරකථන අංකය ලබාගැනීමට ;Click to apply; මත ක්ලික් කරන්න.

POSITION : Three Wheel Drivers
============================

REQUIREMENTS :

We are hiring day time three wheel drivers who can speak fluently in Sinhala and if English or Tamil should be an advantage.
Driver should be able to work at day time 7am to 3pm
All the candidates appointing to the job after soft skill interview.

We are take care all the services,insurance and pick me price of the vehicle you just drive safety and speak nicely to our customers.

BENEFITS

-every each day target 3500
- basic salary 10000
- 50% daily commission who achieve Above company targets

HOW TO APPLY :

If you feel you are the right individual for the above job Please call us within 14 days.

To Receive Phone number, Click on "Click to apply"


Salary:
Rs 35,000 per month (Negotiable)
Industry:
Transportation
Job type:
Full time
Company website:
idama.lk
Report this ad

Apply for this job

  • 0772331286

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe


Share this ad

Similar ads