තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය, ගණිතය

For sale by Ridma Senarathna 5 Nov 2:35 pmMatugama, Kalutara

Rs 2,000

උසස් පෙළ ගණිත අංශයෙන් හැදෑරූ ශිෂ්‍යයෙක් විසින් පන්ති පවත්වයි.
තනි හෝ කණ්ඩායම් පන්ති සඳහා අමතන්න.
(මතුගම අවටින් විශේෂයි)


Tuition type:
Class
Report this ad

Contact

  • 0721674610

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad