තණකොල කපන මෑෂින්

For sale by Chirath 8 Oct 12:04 pmHingurakgoda, Polonnaruwa

Rs 175,000

Heavy Duty Grass cutters. masa 6 warrenty samaga wikunanu labea..
Apa ayathanaya wisin nipadawanu labana mewa Pradeshiya saba athulu rajya ayathana sadaha laba denu labea..


Report this ad

Contact

  • 0718826509

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad