තනිවම CCTV ඉගෙනගන්න

For sale by Aqua27 Oct 8:39 amJa-Ela, Gampaha

Rs 3,500

වර්තමානයේ CCTV සවි කිරීම බහුල රැකියාවකි මෙම පොත මගින් ඉතා සරලව ඉතා ඉක්මනින් CCTV Worker කෙනෙක් වියහැක CCTV දුරකතනයට පරිගනකයට ලබාගනීම ඇතුලු සියලුම Network setting & configuration මෙයතුල අන්තර්ගතවේ


Report this ad

Contact

  • 0714614915

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad