තනි හෝ කුඩා කණ්ඩායම් පන්ති

For sale by Indrajith 23 Nov 12:31 pmJa-Ela, Gampaha

Rs 500

Negotiable


උපධි අපේක්ෂිත විශ්වවිද්‍3යාල සිසුවකු වන මා
3,4 සහ 5(ශිෂ්‍යත්ව) වසරවල් වල ඉගෙනුම ලබන සිසුන් හට ඕනෑම විෂයක් නිවසට පැමිණ උගන්වනු ලැබේ.(ඉරිදා,සෙනසුරාදා දිනයන්හි පමණක් පන්ති පවත්වනු ලැබේ.) (සහනදායි අය කිරිම් යටතේ )
(ජා -ඇළ අවට විශේෂයි)


Tuition type:
Private Lesson
Report this ad

Contact

  • 0721516440

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad

Similar ads