තෙත සහල් ඇඔරැම් යන්ත්‍රය

For sale by Malith Shan Weerawardena23 Oct 2:47 pmAlawwa, Kurunegala

Rs 110,000

Negotiable


15 horse power motor
One year use
දැල් හතරක් තියනවා
සියලුම කෑලි සහිතය
නිවසේ පාවිච්චි කලා පමණි
මුදල සාකච්ඡා කර ගත හැක


Condition:
Used
Report this ad

Contact

  • 0715998989
  • 0782702996

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad

Similar ads