තෙප්පිලි

For sale by vrk 8 Sep 1:13 pmGampaha, Gampaha

Rs 400

Negotiable


අගල් 2 අගල් 4 අගල් 6 ප්‍රමාණයේ තෙප්පිලි මසුන් විකිණීමට ඇත.
හොදින් වැඩුණු නිරෝගීතත්වයේ ඇත.ඉතා අඩුම මිලට.

I do not want to be contacted by telemarketers.


Type of animal:
Fish
Report this ad

Contact

  • 0716154900

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad