තාක්ෂණවේදය සඳහා විද්‍යාව 2018 ( SFT )

For sale by Sahan 2 Oct 8:34 amPeradeniya, Kandy

Rs 8,000

Negotiable


එක් ළමයකු සඳහා පමණක් සිදුකිරීමට බලාපොරොත්තු වේ.
සෙනසුරාදා හෝ ඉරිදා දින පමණි.
පේරාදෙණිය,ගම්පොළ, පිළිමතලාව අවට

සුදුසුකම්
Bsc (Hons) 2nd class, U.O.P.
රජයේ පාසලක එම විෂය ඉගැන්වීම
විෂය නිර්දේශය පිළිබඳව NIE පුහුණුව
උ.පෙ. එම විෂයේ උත්තර පත්‍ර පරීක්ෂක


Tuition type:
Class
Report this ad

Contact

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad

Similar ads