සවර් කෝම් කේසින් සහා HP ඩිවිඩි රයිටර්

For sale by maduranga28 Oct 11:01 amBandaragama, Kalutara

Rs 3,400

Negotiable


400W හයි එන් පවර් යුනිට් එක i7, i5 , i3 , යන ඩාරිතා වන් ගේන් යුත් පරිගනක වලට උච්තය
HP ඩිවීඩි රයිටරය ඉතා හොද තත්වයේ ඇත ඩිස් 20 ක් 30 අතර රයිට් කර ඇත
සවර් කේසින් එකේ ඇන වලීන් සවි කිරිමට නැත
කිලෝ ගැම් 6.5 ක බරකින් සමන් විතයි
මෙ සියල්ලම ඒකට විකුනනු ලැබේ.
මීල ගනම් සාකච්චා කරගත හැක.


Condition:
Used
Item type:
Other
Report this ad

Contact

  • 0754050401

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad

Similar ads