සවි ශක්තිමත් මඩ වීල් ජොඩු

For sale by Chirath 8 Oct 9:39 amHingurakgoda, Polonnaruwa

Rs 37,500

පොලොන්නරුවෙ අඩුම මිලට අපෙන් ඔබට අලුත්ම සවි ශක්තිමත් මඩ වීල් ජොඩු.
තොග වෙලෙන්දුන්ටත් මහගු අවස්තවක්.


Condition:
New
Item type:
Auto part
Report this ad

Contact

  • 0718826509

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad