සූර්ය බල වතුර පොම්ප Solar Water Pump

For sale by DSL Holdings 7 Oct 2:34 pmNugegoda, Colombo

Rs 86,200

Negotiable


Package include Two solar panels,Water Pump, Pump controller, Extra spare parts and etc.
සූර්ය ශක්තියෙන් ක්‍රියා කරන ජලයේ ගිල්විය හැකි වතුර පොම්පය
සම්පූර්ණ මල නොබඳින වානේ නිමාව.
වගා බිම් මෙන්ම ගෘහස්ත ජල සැපයුම් සඳහා ද යෝග්‍ය වේ.
මීටර 75ක උසක් දක්වා ජලය පොම්ප කළ හැකිය.
ජල මට්ටම අනුව ස්වයංක්රීයව ක්‍රියා කරවිය හැකි පාලකය.
පැයකට ලීටර 1000 සිට ඉහළ අගයන් දක්වා ලබාගත හැකිය.
හඳුන්වාදීමේ සුවිශේෂී මිලකට දැන් ලබා ගත හැකිය.

Solar powered water submersible water pump
Fully stainless steel
Can be used in cultivation lands and domestic purposes
Total head 75m
Automatic shut off when the water level is low
1000/L to higher capacities
Special introducing price


Condition:
New
Item type:
Other
Report this ad

Contact

  • 0712555594

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad

Similar ads