සුපරීක්ෂක (කාන්තා/පිරිමි)

Posted by Keells Super Careers MEMBER19 Oct 2:39 pmColombo 2, Colombo

## අපගේ විශිෂ්ටයන් සමඟ එක්වන්න. ##

මෙවර අ.පො.ස. (උ/පෙළ) පෙනී සිටි ඔබටත් අයඳුම් කළ හැක.

# තනතුර : සුපරීක්ෂක | Supervisor (Male/Female)
=======================

# රැකියාවක් පමණක්ම නොව සාර්ථක ජීවිතයකට ආරම්භයක්. ! - Keells Super Careers #

# What we offer is not just a job, but a career. ! #

# සුදුසුකම් :

~ වයස අවුරුදු 24 - 35 අතර
~ පිළිගත් විශ්ව ව්ද්‍යාලයක උපාධියක් හෝ ව්‍යාපාර කළමනාකරණ ඩිප්ලෝමාවක් හදාරා තිබීම.
~ සුපිරි වෙළඳසැල් ක්ෂේත්‍රයේ වසරක පළපුරුද්ද තිබීම විශේෂ සුදුසුකමකි.

# ප්‍රතිලාභ :

$$ ආකර්ශනීය වැටුප්, EPF, ETF ඇතුළු අනෙකුත් දිරි දීමනා රැසක් පිරිනැමේ.
( දීමනා ++ නේවාසික පහසුකම් දීමනා, අතිකාල, විශේෂ ප්‍රසාද දීමනා ඇතුළුව) $$

# ඉල්ලුම් කළ යුතු ආකාරය :

සම්මුඛ පරීක්ෂණ සඳහා සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා පෙ.ව. 9.00 සිට ප.ව. 3.00 දක්වා පැමිණෙන්න.

සම්මුඛ පරීක්ෂණ පිළිබඳව සහ පැවැත්වෙන ස්ථානය පිළිබඳව දැනගැනීම සඳහා දින 14 ක් ඇතුලත මෙම දැන්වීමේ "Click to apply" හරහා අප වෙත අයඳුම් කරන්න.

සැලකිය යුතුයි : සම්මුඛ පරීක්ෂණ සඳහා පැමිණෙන විට ජීව දත්ත පත්‍රිකාව, ජාතික හැදුනුම්පත, අධ්‍යාපන සහතිකපත්, බැංකු ගිණුමේ පිටපත් 2 ක්, පාස්පෝට් ප්‍රමාණයේ ඡායා රූප 02 ක් සහ උප්පැන්න සහතිකය රැගෙන පැමිණෙන්න.

අප ආයතනයේ දැනට පවතින සියළුම රැකියා ඇබෑර්තු සඳහා මෙහි " Visit member's page හි ' Keells Super Careers ' " Click කරන්න.

## Keells Super Academy, අංක. 240, වොක්ෂෝල් විදිය, කොළඹ 02. ##


Industry:
Manufacturing / Operations
Job type:
Full time
Company website:
www.keellssuper.com
Report this ad

Apply for this job

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe

Visit member's page
Keells Super Careers

Join our dynamic team for a "Super" Career!


Share this ad