සුභාෂිනි නල ළිං කාර්මිකයෝ TUBEWELL

For sale by Subhashini Tube well 26 Nov 4:16 pmJa-Ela, Gampaha

Rs 3,000

Negotiable


සුභාෂිනි නල ළිං කාර්මිකයෝ..අංක 845 තුන්පෑලිය, ජාඇල.
ලංකාවේ ඕනෑම ප්‍රදේශයක නල ළිං සවිකිරීම. අඟල් 4, හෝ 6, හෝ 8 ප්‍රමාන වලින් නල ළිං ඉදි කිරීම. සුළු ඉඩ ප්‍රමාණයක සවිකළ හැක. විදුලි මෝටර් ක්‍රමය හෝ අත් පොම්ප ක්‍රමයේ විවිධ මාදිලි. ලිඳ ඇතුලේ බට බැස්සවීම. කළුගල් විද ජලය ලබා දීම. බීමට සහ ඉදිකිරීම් කටයුතු වලට ජලය සැපයීම. නිවාඅ සහ ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීමේදී පොලවේ කොන්ක්‍රීට් පයීල් ගැසීම ඇතුළු තවත් සේවාවන් රැසක්....


Service type:
General
Report this ad

Contact

  • 0773343824
  • 0728353547

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad