සරුසාර ඩ්‍රගන් ෆ්රුට් වගාව-කදුරුවෙල

For sale by Green Agro Farm-Kandy MEMBER13 Sep 9:22 amKaduruwela, Polonnaruwa

Rs 258

ඩ්‍රගන් ෆ්රුට් වගාවක නිරතවී හොද ආදයමක් ලැබීමට කැමැත්තක් ඔබටත් ඇතිද???

*එසෙනම් එක්වන්න අපත් සමග . දේශීය හා විදේශීය වෙළද පොළ සදහා විශාල වශයෙන් අපහට පවතින ඩ්‍රගන් ෆ්රුට් ඉල්ලුම සපුරාලීම සදහා වගාකරුන් අවශ්‍යව පවතී.
*ඔබ සතුව වගාව සදහා යෙදවිය හැකි භූමියක් පවතීනම් අපගේ සේවාවන් ඔබට ලබා ගත හැක.
ගන්නොරුව කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව සමග එක්ව ''ග්රීන් ඇග්රෝ ෆාම්'' වන අප ආයතනය මගින් ව්යප්ත කරනු ලබන මෙම ඩ්රගන් ෆ්රුට් වගා ව්යපෘතිය සමග දැන් ඔබට සම්බන්ද විය හැකිය.

*ඩ්රගන් ෆ්රුට් වගාව සදහා වන පාоශු පරීක්ෂණය
*කෘෂිකර්ම දෙපර්තමේන්තුව මගින් නිර්දේශිත උසස් තත්වයේ පැළ .
*වගාවට අවශ්ය වන සියළුම කෘෂි උපදේශන සේවාවන්
*ඔබට වගාවට අවශ්ය පැල ශේත්රයටම සපයා දීම
*පැල සදහා ගන්නොරුව කෘෂිකර්ම දෙපර්තමේන්තුව/ ග්රීන් ඇග්රෝ ෆාම් මගින් වගකීමක් දරනු ලැබේ.
*ඔබගේ අස්වැන්න අප විසින්ම මිලදී ගනු ලැබේ.
*සියලුම කෘෂි උපදේශන, කෘෂිකාර්මික මෙවලම් හා අනෙකුත් සේවාවන් සියල්ල කෘෂීකාර්මික ආයතනයේ නිර්දේශය මත සිදුකෙරේ.

***වසරක් වැනි කෙටි කාලයක් තුලදී පළමු අස්වැන්න තුලින් ඉහල අදායමක් ඔබට ලබා ගත හැකි අතර මුලික වියදමද පියවා ගත හැකි වේ.ඩ්රගන් ෆ්රුට් වගාවක් අපත් සමග ආරම්භ කිරීමට වැයවන දළ වියදම හා ආදායම.

අක්කරයක් වගා කිරීමට - පැළ 800 (එක් කණුවකට පැළ 2 බැගින්)
පැළයක මිළ - 250/=
පැළ සදහා වියදම - ලක්ෂ 2 කි.(200,000/=)
අක්කරයක් වගා කිරීමට යන දළ වියදම - ලක්ෂ 2 (200,000/=)

එක් කණුවකින් (පැළ 2කින්) ලැබිය හැකි පලදව - 8 kg (පළමු වර්ෂයේදී )
කණු 400 කින් (පැළ 800කින්)ලැබිය හැකි පලදව - 3200 kg
දැනට 1kg ක විකුණුම් මිළ - රු.500/= - 650/=
පළමු වසරේදී ලැබිය හැකි ආදායම - ලක්ෂ 16 කි .

***පලදාව හා ආදායම වර්ෂයෙන් වර්ෂය වැඩි වන අතර වසර 25ක් දක්වා වගාවෙන් පලදාව ලැබිය හැක.

වැඩිදුර තොරතුරු සදහා අප සමග දුරකථනන් සම්බන්ද වන්න. (උදේ 8.30 - සවස 5.00 අතර කාර්යාල වේලාවන්හිදී පමණක් දුරකථන මාර්ගයෙන් සම්බන්ද වන්න.)
පිවිසෙන්න අපගේ ෆේස් බුක් පිටුවට - Green Agro farm kandy srilanka

I do not want to be contacted by telemarketers.


Report this ad

Contact

  • 0813122962
  • 0702020209

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Visit member's page
Green Agro Farm-Kandy

Green Agro Farm - Gannoruwa,Kandy


Share this ad