සෝලා විදුලි බලයෙන් ආලෝකය.

For sale by D. J. S. De Mel24 Oct 5:15 pmKandy, Kandy

Rs 45,000

අප ඔබගේ නිවසේ/කාර්‍යාලයේ led බල්බ 05 ක් දිනපතා පැය 4-5 ක කලයක් දැල්වීමට උපාන්ගයක් සවි කර දෙනු ලැබේ.මෙයට සෝලා පැනලයක්,බටරි 2ක්,බල්බ 5ක්,බැටරි චාජරයක්,වයර්,සුවිච් අඩන්ගුවේ.වසර 2 ක පූර්ණ වගකීමක් ඇත.විදුලි බලය ඇතත් මේවා පාවිච්චි කිරීමෙන් ඔබගේ විදුලි බිල අඩු වනු ඇත.අමතන්න.සවි කිරීමේ ගාස්තු, සාකච්චා කිරීමෙන් පසු,අප දන්වනු ඇත.


Condition:
New
Item type:
Other
Report this ad

Contact

  • 0758047338
  • 0773255253

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad