සංයුක්ත ගණිතය

For sale by saranga ekanayaka16 Oct 11:03 amMaharagama, Colombo

Rs 2,500

Negotiable


සංයුක්ත ගණිතය කුඩා කණ්ඩායම් හා තනි පන්ති
(සිංහල මාද්‍යය)
මොරටුව විශ්ව විද්‍යාලයේ ඉංජිනේරු සිසුවෙකු විසින් මෙහෙයවනුලබේ.
ඔබගේ උනන්දුව උසස් A/L ප්‍රතිපලයක් කරා ගෙනයාමට පොරොන්දුවෙමි.

2017 Revision
2017/18 Theory

ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍ර.
පාසල් වාර විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර
පසුගිය වසරවල ප්‍රශ්න පත්‍ර සාකච්චාකෙරේ

Theory,
සියලුම theory නිසිකලට සම්පූර්ණ කරනු ලැබේ. සෑම පාඩමක් අවසානයේ අදාල past papers සාකච්චාකර පරීක්ෂණයක් පවත්වයි.

Revision,
A/L paper එක පදනම් කරගෙන සිදුවේ. Paper එකේ වැඩිපුරම යෙදෙන පාඩම්වලට මුල්තැනක් ලබාදෙමින් ගණන් සාදමින් theory cover කරේ. අදාලම පාඩම් ඉතා කෙටි කාලයකින් සම්පුර්ණ කර ඒහා සමගාමිව past papers සාකච්චාකෙරේ.


Tuition type:
Class
Report this ad

Contact

  • 0714269395

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad