සනහන් එළුවා

For sale by උදය ශාන්ත31 Oct 1:51 pmMalabe, Colombo

Rs 75,000

Negotiable


වයස අවුරුදු 1.5 පමණ වයස නිරෝගී සනහන් වර්ගයේ පිරිමි එළුවා විකිණීමට ඇත. මිල ගණන් සාකච්චා කරගත හැක.


Type of animal:
Livestock
Report this ad

Contact

  • 0723645011

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad