සියලු දැව ලී මෝල

For rent by H.M.B.B.WIJEKOON31 Aug 11:51 amGampola, Kandy

Rs 45,000 /month

Negotiable


දීර්ගකාලීනව බද්දට දෙමි.
වැඩි විස්තර සදහා අමතන්න.

I do not want to be contacted by telemarketers.


Property type:
Factory / Workshop
Size:
10,000 sqft
Report this ad

Contact

  • 0779519542

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad