සිංගප්පූරුවේ ඉගෙන ගන්න

For sale by Kannes International (Pvt) Ltd MEMBER31 Aug 4:35 pmColombo 4, Colombo

Rs 1,000

Negotiable


සිංගප්පූරුවේ ඉගෙන ගන්න ගමන් වැඩ කරන්න දැන් ඔබටත් අවස්තාවක්.(SHRM & Dimension Collages)

රුපියල් ලක්ශයකට වැඩි වැටුපක්
නවාතන් පහසුකම් සමග පාර්ට් ට්යිම් ජොබ් එකක්
අවුරුද්දකට පසු වෙනත් රටවල් වල රැකිය අවස්තා
(නවසීලන්තය්,ස්වීඩනය, ඔස්ට්‍රෙලියව, කැනඩාව, ස්විට්ස්‍රලන්තය, ඇතුලු වෙනත් ඕනෑම රටක්)
පිටවීම මාසයක් ඇතුලත
ලංකාවේ ඇති එකම විෂ්වාසදායී සේවය අපෙන්
ගෙවීම් වීසා ලැබීමෙන් පසුව
100% වීසා සාර්තකත්වයක්

අදම අමතන්න
call us now


Report this ad

Contact

  • 0777049660
  • 0770085292

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Visit member's page

Share this ad