සීනි කෙසෙල් පැල

For sale by Owner20 Nov 10:07 amMoneragala, Moneragala

Rs 35

Negotiable


පැල 1 = රු. 35/= පමණි
ඉතා හොද තත්වයේ සීනි කෙසෙල් පැල විකිනීමට
අවශ අයපමනක් කතාකරන්න


Report this ad

Contact

  • 0774161211

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad

Similar ads