සි0ගප්පුරු ශිෂ්‍ය වීසා - Singapore

For sale by Kannes International (Pvt) Ltd MEMBER23 Nov 2:56 pmColombo 4, Colombo

Rs 20,000

Negotiable


ඔබත් විදේශ අධ්‍යාපනය පිලිබඳ සිහින දකින්නෙක්ද?

අඩු වියදමකින් පිලිගත් පාසලකින් පාඨමාලවක් කිරීමට අවශ්‍යද?

එහෙනම් අදම අයදුම් කරන්න...

සුන්දර සි0ගප්පූරුවේ අසිරිය විඳගනිමින් අධ්‍යාපනය ලැබීමට දැන් ඔබටත් අවස්ථාවක්...

පළමු මාස 6න් පසු අනිවාර්යය පුහුණුව සමඟ වැටුප්..
- සාමාන්‍ය පෙළ සඳහා පෙනී සිටීම පමණක් සෑහේ

100% වීසා ප්‍රතිශතයක් ඇති අතර 2016 නත්තල් සමයේ අවසාන ඛාණ්ඩය සඳහා නොමිලේ ගුවන් ටිකට් පත් සැපයේ.

අදම අමතන්න.... වෙනස අත්විදින්න..

*මෙම දීමනාව මේ දෙසැම්බර් අවසාන ඛණ්ඩයට පමණයි...


Report this ad

Contact

 • 0114848569
 • 0766407054
 • 0711550999
 • 0770085292

 

Stay safe!

 • Always meet the seller in person
 • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
 • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

 • Unrealistic prices
 • Extra fees
 • Requests for advance payments
 • Requests for personal information

More on staying safe

Visit member's page

Share this ad

More ads from Kannes International (Pvt) Ltd