සහයකයෙක් (පිරිමි) - ශ්‍රී ලංකා

Posted by Private Poster20 Sep 1:19 pmColombo 10, Colombo

රැකියා තනතුර : සහයකයෙක් (පිරිමි) - ශ්‍රී ලංකා

රෙදි ව්‍යාපාරයේ යෙදෙන වෑන් රථයකට උදව්වට කෙනෙක් අවශ්‍යයි.

ප්‍රතිලාභ
* උදේ හා දිවා ආහාර නොමිලේ.
* දවසක වැටුප රු.700/=
* සීමිත වැඩ ප්‍රමාණයක් ඇති අතර පෙ.ව. 3.00 වන විට වැඩ නතර කල හැක.

අදම අයදුම් කරන්න.වැඩි විස්තර සදහා සහීර් අමතන්න.

ඉල්ලුම් කළ යුතු ආකාරය :

දින 14 ක් ඇතුලත විමසන්න.
දුරකථන අංකය ලබාගැනීමට ;Click to apply; මත ක්ලික් කරන්න.

துணி விக்கும் ஒரு வேன் இல் வேலைசெய்வதுக்கு உதவியாளர் ஒருவர் தேவை.

* காலை உணவு மற்றும் மதிய உணவு இலவசம் .
* நாள் சம்பளம் ரூ.700/=
* வேலை குறைவான படியால் மாலை 3.00 மணி அளவு வேலை நிறுத்த முடியும்.

இன்றே விண்ணப்பிக்கவும்.மேல் விவரங்கள் சாஹீர் அழைக்கவும் .

14 நாட்களுக்குள் தொடர்பு கொள்ளவும்.
தொலைபேசி எண் பெற ;Click to apply; மீது கிளிக் செய்யவும்.

I do not want to be contacted by telemarketers.


Salary:
Rs 700 per day (Negotiable)
Industry:
General Labour
Job type:
Full time
Report this ad

Apply for this job

  • 0773173229

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe


Share this ad

Similar ads