ශටරිමක්

For sale by Meulak Construction Company VERIFIED23 Sep 3:19 pmJa-Ela, Gampaha

Rs 275,000

Negotiable


ජා ඇල අඩි 3500 ක අලුත් ප්ලයිවුඩ් සහ ලී කනු සහිත ශටරිම වහාම විකිනීමට ඇත. ගලවා අරන් යාමට විමසන්න.


Condition:
New
Report this ad

Contact

 • 0112234113
 • 0777483718
 • 0727703080
 • 0727548040

 

Stay safe!

 • Always meet the seller in person
 • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
 • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

 • Unrealistic prices
 • Extra fees
 • Requests for advance payments
 • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad