ශිෂ්‍යත්ව ප්‍රශ්ණ පන්ති.

For sale by Jayaneththi 2 Oct 12:37 pmGampaha, Gampaha

Rs 500

Negotiable


කුඩා කණ්ඩායම් වශයෙන් හෝ තනි තනිව. ඇතුළත් වීම නොමිලේ. මාසික ගාස්තුව රු. 500 ක් පමණයි.


Tuition type:
Class
Report this ad

Contact

  • 0710462904

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad