ශිෂ්‍යත්ව පන්ති1-5

For sale by Arjuna Bernard Services25 Sep 3:37 pmGampola, Kandy

Rs 500

Negotiable


1 වසර සිට 5 වසර දක්වා සිසුන්ට
සියලුම විෂයන් සදහා පන්ති පැවැත්වේ
සියලුම විෂයන් සදහා දිනකට රැ 500යි
මාසයකට රැ 2000යි
සතියට දිනක් බැගින් දවසට පැය 2යි

ජාත්‍යන්තර පාසල් ක්‍රමවේද ඔස්සේ ඉගැන්වේ. (ජාත්‍යන්තර ෙහා් දේශීය සිසුන් සදහා ද ෙමම ක්‍රමවේදය ඔස්ෙස් ඉහළ ගුණාත්මක භාවයෙන් ඉගැන්වේ)

ඒයට අැතුලත් වන්නේ
-සිංහල
-ගණිතය
-ඉංග්‍රීසි
-පරිසරය හා විද්‍යාව
-පරිගණක තාක්ෂනයේ මූලිකාංග
-ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍ය
-ඉංග්‍රීසි කථා කිරිම

මිසිස් ෙෆාන්සේකා අමතා දිනයක් ලබාගන්න
සදුදා, සිකුරාදා සහ ඉරිදා දින අැත
අනිකුත් දින වල උදේ 11 සිට සවස 3 දක්වා ෙව්ලාවන් පමණයි

තරැණ ගුරැතුමෙකු විසින් ඉගැන්වේ


Tuition type:
Private Lesson
Report this ad

Contact

  • 0778525268

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad