ශිෂ්‍යත්ව පන්ති

For sale by s.peiris 29 Nov 3:50 pmAthurugiriya, Colombo

Rs 1,500

Negotiable


අ.පො.ස(උ/පෙළ)විද්‍ය විෂය හදාරන සිසුවියක් විසින් නිවසට පැමිණ උගන්වනු ලැබේ අමතන්න පියුමාලි 0766260320/0774646409


Tuition type:
Class
Report this ad

Contact

  • 0774646409

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad

Similar ads