සහාය කළමණාකරු (කාන්තා/පිරිමි) - අලෙවි

Posted by Optimo International - Minuwangoda MEMBER29 Nov 3:28 pmKadawatha, Gampaha

ඔබ රැකියා සිහිනය බොඳ වූ තරුණයෙක්ද? එසේ නැතිනම් රැකියාවක් නිසා පසුතැවෙන්නෙක් ද?
ඔබගේ සිහිනය සබැ කිරීමට optimo අප සුදානම්, දීප ව්‍යාප්ත ආරම්බ වන නව ශාඛාවන්ට වයස 18-28 අතර O /L , A /L පෙනීසිටි අයෙක්නම් අප සොයන්නේ ඔබමයි, සහය කළමනාකරුවන් පුහුණු කර බඳවා ගැනේ.

# තනතුර : සහාය කළමණාකරු (කාන්තා/පිරිමි) - අලෙවි
Assistant Manager - Marketing
======================================

# සුදුසුකම් :

කර්යසූර අයවලුන් කඩිනමින් බදවා ගැනේ .
Age - 17 - 28
පුහුණු කාලය මස 3-6ත් අතර,

# ප්‍රතිලාභ :

# තෝරාගන්නා අය සඳහා කළමණාකරණ පුහුණුවක් 100% නොමිලේ හිමිවන අතර, පුහුණුව තුල 18,000/= ක දීමනාවක්,
# පුහුණුවෙන් පසු 55,000/= වැඩි වැටුපක් සමඟ ආකර්ශනීය දීමනා.

# ඉල්ලුම් කළ යුතු ආකාරය :

ඔබත් ඉහත සුදුසුකම් අයෙක් නම් දින 14 ක් ඇතුලත ikman.lk හරහා අයඳුම් කරන්න.
පුරක්පාඩු සීමිත බැවින් අදම අමතන්න 0718920521


Industry:
Marketing / Advertising
Job type:
Full time
Report this ad

Apply for this job

Call Optimo International - Minuwangoda to apply

0718920521

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe

Visit member's page
Optimo International - Minuwangoda

Providing Various Jobs at your Convenience


Share this ad

More ads from Optimo International - Minuwangoda